Абитуриентите плащат сами здравните си вноски. 

Повече информация можете да намерите тук или да изгледате видеото тук.