Колектив:

 1. Рени Гигова – Директор
 2. Боряна Райкова – ЗДУД
 3. инж. Ваня Колешева – ЗДПД

Преподаватели – общообразователна подготовка:

 1. Красимира Найденова – БЕЛ
 2. Стефка Александрова – БЕЛ
 3. Юлиана Дойчева – БЕЛ
 4. Елена Тошкова – Математика
 5. Анна Василева – Английски език
 6. Стефан Симеонов – Английски език
 7. Диана Димитрова – Английски език
 8. Петьо Начев – Немски език
 9. Емилия Лицова – Математика и  Информационни технологии
 10. Олег Лигов – История и цивилизация
 11. Николина Асенова – География и икономика
 12. Кирил Борисов – Философски цикъл
 13. Гергана Гергинова – Биология и здравно образование
 14. Инж. д-р Вера Пангалова – Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия
 15. Росица Рачева – Изобразително изкуство
 16. Кристина Убина – Музика
 17. Анушка Димитрова – Физическо възпитание  и спорт
 18. Светлан Гецов – Физическо възпитание  и спорт

Преподаватели  – професионална подготовка

 1. Инж. Катя Николова – преподавател по  специални предмети
 2. Инж. Антоанета Гаджалова – преподавател по  специални предмети
 3. Боян Николов – преподавател по икономически дисциплини
 4. Тихомира Колева – преподавател по икономически дисциплини
 5. Мария Налбантова – преподавател по специални предмети

Преподаватели – практическо обучение

 1. Красимира Сотирова
 2. Станка Захариева
 3. Инж. Николай Стайков
 4. Инж. Боян Николов
 5. Росица Рачева
 6. Тихомира Колева
 7. Мария Налбантова

 

Кирил Борисов – Психолог и педагогически съветник 

Благородна Христова – Ресурсен учител