Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия.

Подготовката на професионални кадри за хлебната и сладкарска индустрия

Професиите, в които обучава училището дават възможност за реализация в сферата на туризма. Майсторите хлебари и сладкари, карвинг- декораторите могат да участват при изработването на рекламни клипове и снимки. Обучението на учениците развива:

  • Творчески подход и креативност, ще творят шедьоври!
  • Лична дисциплина и организираност, за усвояване на техники и похвати за извайване на фигури от тесто, плодове и зеленчуци!
  • Естетически подход и оригиналност, хлебарите, сладкарите и декораторите се превръщат в художници и фигурите оживяват в приказни образи, цветя и красиво вълшебство

Обучението, с разширено изучаване на английски език, повишава интереса на ученици, родители, работодатели и отговаря адекватно на потребностите на българския и европейския пазар на труда.Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация, признато във всички страни на Европейския съюз!

СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

Нашите специалности са креативни,
с потенциал да стимулират
учениците за творчество и новаторство.

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Декорация на сладкарски изделия

 

Карвинг-декоратор

 дуална система на обучение

Производство на сладкарски изделия

 дуална система на обучение

 

НОВИНИ 

Новини – Събития

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СГХСТ, СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 Г.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СГХСТ, СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 Г.

За учениците, родителите и учителите  от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии От 21 октомври 2021 година, според заповед на Министъра на образованието и науката, учениците от...

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА  ЗА ОСМИ КЛАС

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ОСМИ КЛАС

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОСНОВЕН РЕМОНТ В СГРАДАТА НА СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ОСМИ КЛАС ЩЕ БЪДЕ НА 15.09.2021 ОТ 9.00 ЧАСА В ДВОРА НА 123...

За училището

Нашата история

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия. Тя е основана през 1954 г. като Техникум с хлебопроизводствен профил. От 1973 г. в техникума се изучава и сладкарство.  СГХСТ е подготвила много млади специалисти със средно образование – техници, хлебари, сладкари, декоратори по специалностите: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Производство на сладкарски изделия“, „Декорация на сладкарски изделия“.

Защо да учищ при нас?

Защо да учиш при нас?

Специализиран учебен план

Ако смятате да се занимавате наистина сериозно с хлебарство, сладкарство, декорация, карвинг, няма по-подходящо място от СГХСТ. Учебната програма е наистина много задълбочена, практиките ще ви помогнат да създадете умения за работа, ще ви подготвят за добра професионална реализация след завършването – като специалисти или като студенти в УХТ – Пловдив. Учениците имат възможност да участват в кръжоци и други извънкласни форми.

Училище в сътрудвичество с ВУЗ

СГХСТ е средно училище, което е в сътрудничество с Университета по хранителни технологии и най-успешните ученици получават директен прием без изпит!

Преподават завършили СГХСТ

Друго голямо богатство на СГХСТ са преподавателите, които са завършили гимназията и сега са учители в нея.

Тясна връзка с реалния бизнес

СГХСТ винаги е работила по уникален модел, който включва тясна връзка с реалния бизнес. Учениците получават сериозна практическа подготовка, освен в работилниците, работят в известни фирми от бранша.

Какво казват за нас

Какво казват за нас

Това е моето училище, което не би те стреснало със строг вид или отегчаваща скучност. А когато влезеш в малкия му по размер двор, сякаш попадаш в една огромна необятност и се потапяш в спокойствието, което блика от всяко едно кътче в него.

Иванела Йорданова

Училищни проекти

Гимназията работи по различни проекти и програми: европейска програма „Леонардо да Винчи, /сега „Еразъм+/, „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Ученически практики“, „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др.

Текущи проектиНаправете предложение за нов проект