Контакти 

тел. +359/ 2 / 822 10 96, 920 16 29
e-mail: sghst@abv.bg
www.sghst.com

 

Адрес

София 1337, Ул. Суходолска 12

Напиши съобщение