През тази учебна година завършват учениците от първия випуск в СГХСТ, който се обучава в дуална система /обучение чрез работа/. В продължение на две години, възпитаниците на гимназията съчетаваха учене и работа в реални условия. Обучението е  в партньорство с Билла България, с подкрепата на МОН и Стопанската камара на Австрия.

На 17.05.2021 г. в централния офис на Билла България младежите получиха първите си трудови книжки и подаръци, с което официално приключиха практиката си на работни места.