Заедно с обучението си по професионална подготовка, учениците от СГХСТ се подготвят сериозно по всички общообразователни предмети и осъзнават, че важно условие за успех в днешния глобален свят е владеенето на чужди езици.  Гордост за всички нас e класирането на осмокласниците  за финалния кръг на Олимпиади Кингс. Поздравяваме отличниците по английски език и техните преподаватели, които показаха, че упоритостта, сериозният труд и отговорното отношение са важен фактор за добрите резултати. Пожелаваме им успех  във всички бъдещи предизвикателства! Усмивки греят на лицата на: Виктория Манчова – 8А клас, Андреа Христова – 8А клас, Иванина Пенева – 8А клас, Йоана Василев – 8Б клас, Магдалина Асенова – 8В клас, Николета Василева – 8В клас и Стивън Велинов – 8В клас.