Присъственият учебен процес за учениците  СГХСТ от осми до дванадесети клас  се осъществява при спазване на следния график:

  1. На 05.05.2021 г. и на 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  9 и 12 клас.
  2. От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от  9, 11 и 12 клас.
  3. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от  8, 10 и 11 клас.

Всички останали класове продължават обучението си в електронна среда.