Декорация на сладкарски изделия

Професия 541030 Хлебар – сладкар

Специалност:

5410303 Декорация на сладкарски изделия – II степен на професионална квалификация;

Специалността е творческа, изгражда усет към красивото и естетичното, формира нагласи за креативно мислене, умения за прилагане на фантазия и талант в необятния свят на сладкишите.

По време на обучението си бъдещите декоратори получават знания за използваните материали и технологии, научават се да проектират и изработват декоративни елементи и композиции от тях, да съвместяват дизайнерското проектиране със спецификите на съответната хранителна технология.

Изучават предмети като Технология на сладкарски изделия, Приложна декорация, Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия, Дизайн на сладкарски изделия, Технология на хляба и хлебните изделия, Икономика, Предприемачество, Английски език и др.

Завършилите специалността могат да работят както като декоратори, така и като сладкари или хлебари в пълния спектър от фирми, предлагащи работни позиции по професията хлебар-сладкар.