Декорация на сладкарски изделия

Професия 541030 „Хлебар – сладкар“

Специалност:

5410303 „Декорация на сладкарски изделия“ – II степен на професионална квалификация;

Специалността е творческа, изгражда усет към красивото и естетичното, формира нагласи за креативно мислене, умения за прилагане на фантазия и талант в необятния свят на сладкишите.

Потъвайки в тънкостите на професията се научаваме да вникваме в детайлите и мечтите…

Научаваме се да търсим и да създаваме…

Творим и изразяваме себе си.

По време на обучението си бъдещите декоратори получават знания за използваните материали и технологии, научават се да проектират и изработват торти, пасти и всички видове сладкиши, като паралелно с това се учат да създават декоративни елементи и композиции от тях, да съвместяват дизайнерското проектиране със спецификите на съответната хранителна технология.

Изучават предмети като Технология на сладкарски изделия, Приложна декорация, Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия, Дизайн на сладкарски изделия, Технология на хляба и хлебните изделия, Икономика, Предприемачество, Английски език и др.

Завършилите специалността могат да работят както като декоратори, така и като сладкари или хлебари в пълния спектър от фирми, предлагащи работни позиции по професията хлебар-сладкар.