СГХСТ работи по проект „Подкрепа на дуалното обучение „