СЪОБЩЕНИЕ

В условията на извънредна ситуация и на основание писмо на РУО – София от 27.03.2020 г. относно методическите указания на МОН, свърани с организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, комисията за организиране и оценяване на изпита по теория на професията в СГХСТ реши:

Отпадат следните изпитни теми:

1. За специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

 • Тема № 3 „Производство на ръжено-пшенични видове хляб“
 • Тема № 4 „Производство на диетични видове хляб“
 • Тема № 7 „Производство на гевречени изделия“
 • Тема № 10 „Производство на полуфабрикати за оформяне на сладкарски изделия“
 • Тема № 14 „Производство на бъркано и ронливо-маслено тесто и изделия от тях“
 • Тема № 15 „Производство на многолистно и кроасан тесто и изделия от тях“

2. За специалност: „Декорация на сладкарски изделия“

 • Тема № 3 „Технология и декорация на сладкарски изделия от индианови основи“
 • Тема № 5 „Технология и декорация на сладкарски изделия с основи от многолистно тесто“
 • Тема № 7 „Дизайн на сладкарски изделия от бъркано – маслено тесто“
 • Тема № 8 „Технология и декорация на сладкарски изделия от ронливо- маслено и линцер теста“
 • Тема № 9 „Технология и декорация на сладкарски изделия от белтъчни основи“
 • Тема № 15 „Технология и декорация на сладкарски основи с фондан“

Внимание!
Дата за провеждане на държавния изпит по теория: 05.06.2020г
Начало: 8.00 ч. Продължителност : 4 часа

Организация и провеждане на държавен изпит по практика на
професията

Изпитните практически задания ще включват учебното съдържание от 11-ти клас и изученото учебно съдържание само до края на I- ви срок на 12-ти клас.

 

Дати за провеждане на държавните изпити по практика на професията:

I. 12 б клас- специалност „Декорация на сладкарски изделия“

Изпита по практика се провежда в два последователни дни с продължителност – 6 часа на ден.

 • 20.05.2020 г. – I-ва група – от № 1 до № 9 вкл. Изработване на сладкарски основи (изпита ще се провежда в голяма сладкарска работилница №2 и малка сладкарска работилница №3)
 • 21.05.2020 г. – I-ва група – от № 1 до № 9 вкл. Декорация и дизайн на изработените от първия ден сладкарски основи (изпита ще се провежда в голяма хлебна работилница № 1)
 • 21.05.2020 г. – II-ра група – от № 10 до № 18 Изработване на сладкарски основи (изпита ще се провежда в голяма сладкарска работилница №2 и малка сладкарска работилница №3)
 • 22.05.2020 г. – II-ра група – от № 10 до № 18 Декорация и дизайн на изработените първия ден на изпита сладкарски основи (изпита ще се провежда в голяма хлебна работилница № 1)

II. 12 а клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

Изпита по практика се провежда в един ден с продължителност – 6 часа.

 • 26.05.2020 г. – I-ва група – от № 1 до № 10 вкл. (изпита ще се провежда в голяма хлебна работилница № 1 и голяма сладкарска работилница №2)
 • 27.05.2020 г. – II-ра група – от № 11 до № 20 вкл. (изпита ще се провежда в голяма хлебна работилница № 1 и голяма сладкарска работилница №2)

III. 12 в клас – специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“

Изпита по практика се провежда в един ден с продължителност – 6 часа.

 • 28.05.2020 г. I-ва и II-ра група 0т № 1 до № 16 (изпита ще се провежда в голяма хлебна работилница № 1 и голяма сладкарска работилница №2)

ВНИМАНИЕ!
Явяване на държавните изпити по практика на професията- 8.00 ч.

Всички да носят пълно работно облекло, здравни книжки и по желание плодове за декорация на сладкарските изделия.