Уважаеми родители и ученици,

Родителската среща за учениците от 8. клас ще се проведе на 12.09.2023 г. /вторник/ от 18:00 часа, ще присъстват класните ръководители .

Графикът с учебните зали за провеждане на родителската среща и разпределението на учениците по паралелки ще бъдат обявени на информационното табло на входа на училището.

От ръководството