От 27.11 до 01.12.2023 г. ЦПО „Задруга“ към Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии организира професионално обучение за придобиване на квалификация за производство на банични изделия като част от професия „Хлебар – сладкар“ /код 541030/, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ /код 5410301/.

Обучението ще бъде в присъствена форма, интензивен курс в рамките на 40 часа (5 дни по 8 часа дневно) в сградата на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, в група до 8-10 курсисти. 

Цена на обучението: 420 лв. 

Изисквания към кандидатите: завършен първи гимназиален етап или 10 клас.

Обучението ще се извърши от високо квалифицирани учители от СГХСТ и включва:

– 8 часа теория /здравословни и безопасни условия на труд; хигиена на храните и хранително законодателство; суровини и материали за производство на банични изделия; технология на приготвяне на банични изделия: баници; бюрек; тутманик/.

– 32 часа практика /обучение за производство на баници с различни пълнежи като сирене, тиква, ябълки, праз лук, зеле; бюрек с различни пълнежи като сирене, кайма, спанак; тутманик със сирене – технология, технологично оборудване и формиране на практически умения за изработка на изделията/. 

В последният ден от обучение ще се проведе писмен тест и практически изпит. Ще се издаде Удостоверение за професионално обучение за част от професията хлебар–сладкар: Производство на банични изделия. 

Контакти:

София, ЖК Западен парк, ул. Суходолска 12

Тел. +359 887538288

Имейл: sghst_cpo@abv.bg