Официална церемония ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО проект, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. допълнително информация можете да намерите тук.