Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Дейности в подкрепа на образователната система“ по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ СГХСТ кани желаещите да участват в   разработването  на национална изпитна програма да подадат своите документи в срок до 13.08.2021 г. в дирекцията.