На 10.02.2020 полските преподаватели присъстваха на реални учебни часове по практика и бяха впечатлени от работата на българските си колеги  и уменията на учениците.