Производство на сладкарски изделия

Професия: „ Хлебар – сладкар“

Специалност:

Код: 5410302 „Производство на сладкарски изделия“ – – II степен на професионална квалификация

Отдавна отмина времето, когато се смяташе, че сладкарството е просто занаят. В съвременния свят, то е индустрия, даваща възможност за творчество, новаторство, експерименти, доказване на качества и удовлетворение от добре свършената работа и усмивките на хората. Специалността „Производство на сладкарски изделия“, изучавана в СГХСТ показва на младите хора началото на пътя,  обучава ги в основите на професията, зарежда ги с амбиция за развитие  в голяма и просперираща фирма или за създаване на собствен бизнес. Това е професия, която дава възможност за творчество, креативност и реализиране и на най-смелите мечти.

Завършилите тази специалност в СГХСТ освен учебните предмети, свързани със спецификата на професия, изучават още хлебарство, декорация, дизайн, предприемачество, английски език, немски език и др.