Официалната церемония „Първа Копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. можете да видите тук.