На 12 май 2022г. ученици от 11 клас от СГХСТ, специалност „Контрол на качеството и
безопасност на храни и напитки“ имаха шанса и привилегията да посетят Софийския мелничен
комбинат и останаха очаровани от европейските стандарти, които се спазват при
производството на широка гама брашна. За тях беше вълнуващо и интересно да проследят
лабораторните изследвания, извършвани чрез най-съвременна техника и оборудване.
Специални благодарности на домакините от „ГудМилс България“ ЕООД , които се отнесоха с
внимание и професионализъм към нашите възпитаници и успяха да провокират интереса им
към професията!