Във връзка със заповед №РД01-651/11.11.2020 на министъра на здравеопазването, заповед №РД09-3171/12.11.2020  на Министъра на образованието продължава обучението от разстояние в условията на електронна среда в СГХСТ, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г., с изключение на практическото обучение.