Специалности

Професии, изучавани в гимназията: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделияПроизводство на хляб, хлебни и сладкарски изделия /дуална система на обучение/Контрол на качеството и безопасност на храни и напиткиДекорация на сладкарски...