ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  УЧЕБНА 2020/2021  ГОДИНА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Този правилник урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на училищно професионално образование и...

ЕТИЧЕН КОДЕКС

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ гр. София, ул. „Суходолска” 12 тел. 02/8221096, 02/9290583 2020-2021 учебна година   СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 2. НОРМАТИВНА ОСНОВА 3. РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 4. РАЗДЕЛ ВТОРИ – ПРАВА И...